Will / shall

A shall/will segédigével jövő időt fejezhetünk ki.
Nézzük meg az alábbi példát:
It’s now five o’clock.I‘ll stop work at six o’clock. (Most öt óra van.Hat órakor fogom abbahagyni a munkát.)

A will segédige használata:
will/’ll + főnévi igenév(to nélkül)
I will stop.

ÁLLÍTÁS:
I/he/she/it/we/you/they will/’ll go

TAGADÁS:
I/he/she/it/we/you/they will not/won’t go

KÉRDÉS:
Will I/he/she/it/we/you/they go?

A beszélt nyelvben rendszerint az összevont alakot használjuk:
I’ll, he’ll, I won’t, he won’t

A will segédigét használjuk, ha szerintünk valami a jövőben be fog következni, valaminek a bekövetkezésében reménykedünk vagy bízunk:
I’m sure Jane will love your new dress.
I think that in the future, everyone will have an electric car.
He’s a good manager. He won’t make any mistakes.

A will segédigével fejezzük ki, ha bizonyosan tudjuk, hogy valami be fog következni:
My father will be fifty years old tomorrow.

A will segédigét használjuk a jövőre vonatkozó kérdésekben is:
– Will they win this game? – Meg fogják nyerni a meccset?
– Yes, I think they will.

Az I’ll alakot használjuk, ha a beszéd pillanatában határozzuk el, hogy valamit meg fogunk tenni. Például megszólal a telefon, és azt mondjuk:
I’ll answer it. – Felveszem.
Egy másik példa:
– Does anyone want to come with me tonight?
– Yes, I’ll come. – Igen, én megyek.

A will kérést és a kérésre adott udvarias választ is kifejezhet:
Will someone post this letter for me?
– Yes, I’ll post it for you.

A Shall I …? kezdetű kérdéssel valamit felajánlunk valakinek, vagy valamilyen döntést várunk tőle:
Shall I make you a cup of tea? – Csináljak neked egy csésze teát?
Shall I come after lunch? – Ebéd után jöjjek?
What time shall I come? – Mikor jöjjek?

Azt is a shall fejezi ki, ha azt akarjuk kideríteni, hogy valaki elfogadja-e a javaslatunkat:
Shall we go to the cinema tonight? – Menjünk moziba ma este?

A let’s vagy a why don’t we? kifejezésekkel is tehetünk javaslatot:
Let’s go to the cinema tonight.
Why don’t we go to the cinema tonight?

Reklámok