Present Simple vagy Present Continuous

Present Simple (egyszerű jelen)
Egyszerű jelent használunk, amikor valamilyen általános igazságot, tényt állapítunk meg:
Anna speaks good Spanish.
Journalists write newspaper articles.
I come from Norway.

Egyszerű jelennel fejezünk ki hosszú ideig érvényes cselekvést vagy állapotot (pl. munkahely, iskola, lakóhely, stb.):
Matthew works for an advertising company.
He lives in Paris.

Egyszerű jelent használunk a usually, often és every szavakkal:
We usually go out to dinner at weekends.
I often go to football matches on Sundays.
The buses leave every hour.

———————————————————-

Present Continuous (folyamatos jelen)
A folyamatos jelen azt fejezi ki, hogy a megnevezett cselekvés a beszéd pillanatában tart:
Anna’s busy. She‘s speaking on the phone.
What are you writing? ~ A letter to Jane.
Look! The bus is coming.

Folyamatos jelent használunk, ha valamilyen átmeneti, csak egy meghatározott ideig tartó cselekvésről beszélünk (pl. nyaralás, látogatás, időszakos munka, tanfolyam, stb.)
John is working in the USA for six weeks.
He‘s living in New York.
Dóra‘s travelling around Europe for a month.
I‘m doing a one-year course in tourism.

Folyamatos jelennel fejezzük ki, ha valami véleményünk szerint túl gyakran történik:
Tom is always asking stupid quiestions.
They‘re always complaining.

———————————————————-
Az igék bizonyos csoportját általában csak egyszerű jelenben használjuk. Ezek a gondolkodással kapcsolatos igék, az érzelmeket és érzéseket vagy véleményt, illetve a birtoklást kifejező igék, pl. know, remember, understand, like, want, hate, have.

Figyelem: Ezeket az igéket nem használjuk folyamatos jelenben!
I know someone who lives in Budapest. NEM: I’m coming
I have a house by the sea. NEM: I’m having

Reklámok