A létige

A be létige jelen idejű alakjai:

EGYES SZÁM:
I am , I‘m
You are, You‘re
He/She/It is, He‘s/She‘s/It‘s
TÖBBES SZÁM:
We are, We‘re
You are, You‘re
They are, They‘re

TAGADÁS:
EGYES SZÁM:
I am not, I‘m not
You are not, You aren’t
He/She/It is not, He’s/She’s/It isn’t
TÖBBES SZÁM:
We are not, We’re aren’t
You are not, You’re aren’t
They are not, They’re aren’t

Néhány példa a létige (be) egyszerű jelen idejű használatára:
This is my brother. He‘s nine years old.
I‘m a student. These are my books.
They aren’t at home. They‘re at the theatre.

A beszélt nyelvben általában az összevont alakot használjuk:
She‘s my sister.
He‘s my brother.

A be létigét akkor használjuk, amikor azt mondjuk meg, hogy
valaki kicsoda:
I‘m Shana and this is my boyfriend Staha. We’re from Hungary.
milyen az idő:
It‘s cold today.
It isn’t very warm today.
mennyi az idő:
It‘s ten o’clock.
It‘s half past four.
You‘re late!
valaki vagy valami hol van:
Dóra is in the North of Spain.
valaki mennyi idős:
Viktória is twenty-one years old.

Figyelem! Az angol nyelvben a mondat állítmánya mindig ige.
Főnév, melléknév, stb. csak a be létigével együtt lehet a mondat állítmánya.
My father is an engineer. – Apám mérnök.
My girlfriend is pretty. – A barátnőm csinos.

Kérdő szerkezet a be igővel jelen időben:
KÉRDÉS:
EGYES SZÁM:
Am I late?
Are you late?
Is he/she/it late?
TÖBBES SZÁM:
Are
we late?
Are
you late?
Are
they late?

A be igét akkor használjuk, amikor
arról beszélünk, hogy érezzük magunkat:
I‘m happy.
They‘re sad.
She‘s tired.
He isn’t afraid.
üdvözléskor udvariasan megkérdezzük, hogy valaki hogy van:
Staha: Hello. How are you?
Shana: I‘m fine thanks, How are you?
elnézést kérünk:
Shana: I‘m sorry I’m late.
Staha: It doesn’t matter.
elmondjuk, hogy valami milyen:
It isn’t expensive.
It‘s an old film. It isn’t very good.

Gyakran használjuk a there + be (pl. there is, there are) szerkezetet, amikor azt mondjuk meg, hogy valami hol van:

EGYES SZÁM:
There’s a supermarket in this street.
TÖBBES SZÁM:
There are some good cafés in the centre of town.

A there + be szerkezetet akkor is használjuk, amikor azt mondjuk meg, hogy valami mikor történik:
There is a bus to London at six o’clock.
There isn’t another train to Manchester today.

Reklámok