A folyamatos jelen – Present Continuous

A folyamatos jelenben a következő szerkezetet használjuk:
be + -ing alak
I am  eating

A folyamatos jelen idő alakjai:
ÁLLÍTÁS: (teljes és összevont alak)
I am eating, I‘m eating
You are eating, You‘re eating
He/She/It is eating, He/She/It‘s eating
We are eating, We‘re eating
You are eating, You‘re eating
They are eating, They‘re eating

TAGADÁS: (teljes és összevont alak)
I am not eating, I‘m not eating
You are not eating, You‘re not/aren’t eating
He/She/It is not eating, He/She/It‘s not/isn’t eating
We are not eating, We‘re not/aren’t eating
You are not eating, You‘re not/aren’t eating
They are not eating, They‘re not/aren’t eating

Az -ing alakot úgy képezzük, hogy az ige főnévi igenévi alakjához hozzákapcsoljuk az -ing végződést.

listen-> listening
work-> working
play-> playing
read-> reading

Figyeljük meg a következő -ing végződéssel ellátott igék helyesírását:

win-> winning
shop-> shopping
swim-> swimming
dance-> dancing
get-> getting
sit-> sitting
travel-> travelling
write-> writing

A folyamatos jelen időt akkor használjuk, amikor
olyan cselekvésről beszélünk, amely éppen folyamatban van a beszélgetés idején:
The bus is coming.
olyan cselekvésről beszélünk, amely mostanában történik, de nem feltétlenül a beszéd pillanatában:
– What are you doing these days?
 – I‘m learning Spanish.
elmeséljük, mi történik egy képen vagy fényképen:
Look! In this photo John’s playing volleyball.

Kérdő szerkezet folyamatos jelenben:
KÉRDÉS:
EGYES SZÁM:
Am I winning?
Are you winning?
Is she/he/it winning?
TÖBBES SZÁM:
Are
we winning?
Are you winning?
Are they winning?

Néhány példamondat:
Is he watching TV at the moment?
Are they working hard?
Are you listening to me? ~ Yes, I am.

Az alábbi, folyamatos jelen idejű kérdések mind ugyanazt jelentik: Hogy vagy?

How‘s it going?
How are you getting on?
How are you doing?

A folyamatos jelent akkor használjuk, ha
valamilyen változásról vagy folyamatról beszélünk. Ilyenkor általában a nowadays, these days időhatározókat tesszük a mondatba.
The earth’s climate is getting warmer.
These days, more and more people are going abroad for their holidays.
azt akarjuk kifejezni, hogy valami túl gyakran történő esemény zavar bennünket. Ilyenkor az always határozószót használjuk. Figyeljük meg az always helyét a mondatban!
Tom is always asking stupid questions.
They‘re always telephoning me at home.

Reklámok