A felszólító mód

Felszólító módban minden személyben az ige to nélküli főnévi igenévi alakja áll. Az egyes és többes számú, illetve a tegező és magázó alakok között nincs különbség.

Go. Help. Come. Wait.

Így használjuk a felszólító módot:
Come in. Have a cup of tea.
Turn left at the post office.
Don’t touch! It’s hot.

Maga a felszólító mód egyetlen szóból áll, de a mondatot gyakran egészítjük ki még egy-két szóval:
Help!
Help me!
Help me with my suitcase.

Ha udvariasan akarjuk kifejezni magunkat, a please szót tesszük a mondat végére:
Help me with my suitcase, please.
Hurry up, please. We’re late.
Come here, please.
Listen to me, please.

Tiltáskor a Do not vagy Don’t kerül az ige elé:
Do not forget your books!
Don’t be late!
Don’t wait for me!

Rendszerint az összevont alakot használjuk:
A: Is it all right if I take a sandwich?
B: No, don’t!

A felszólító módot akkor használjuk, ha:
útbaigazítást vagy utasítást adunk:
Turn right at the corner.
Don’t forget your passport.
figyelmeztetünk valakit valamire:
Look out! There’s a car coming.
Be careful! That box is very heavy.
tanácsot adunk:
Have a rest. You look tired.
Take a coat. It’s cold today.
Don’t see that film. It’s terrible!
kérünk valakit valamire:
Come in, please, and sit down.
Listen to this song. It’s wonderful.
Pass the butter, please.
kínálunk vagy ajánlunk valamit:
Have another orange juice.
Make yourself a cup of coffee.
jókívánságunkat fejezzük ki:
Have a good trip!
Have a nice holiday!

Reklámok